„Creșterea înseamnă a produce mai mult, dezvoltarea, a produce altfel.”

Nicolae Georgescu – Roegen

România Tradiţiilor Creative este platforma naţională deschisă tuturor celor interesaţi de acest nou domeniu. „Tradițiile creative” încearcă să identifice și să promoveze un domeniu de graniță, permeabil, care se învecinează cu industriile creative, cu diversele curente „etno” etc., fără a se confunda însă cu acestea.

Ceea ce îl distinge este ceea ce am putea numi înzestrarea, adică modul particular în care este preluată și valorificată „zestrea” noastră tradițională.

În locul unei raportări „orizontale”, de preluare, circulație și combinație a unor teme și motive (de pildă, tendințele „fusion” de la etno-fashion la etno-food sau etno-music), „tradițiile creative” au o abordare „verticală”, care caută sensul peren al arte-factelor acestei moșteniri și nu elementele ei componente. Nu tradiții prelucrate altfel, ci tradiții care produc altceva.

Inițiată în 2017, rețeaua a reușit, pe parcursul ultimilor ani, să coaguleze o comunitate de peste 40 de actori care se preocupă de recuperarea și valorificarea elementelor de patrimoniu național, material și imaterial, pentru a le utiliza creativ ca resurse de educație și dezvoltare.

România tradițiilor creative este un proiect strategic pe termen lung, care își propune să federeze oameni înzestrați din următoarele domenii de interes:

  • Case plămădite. Arhitectură, tehnici și materiale de construcții
  • De mână. Meșteșuguri și design – valorificarea creativă a unor meșteșuguri, modele și materiale tradiționale
  • Din pământ. Ce crește din pământ; economia pământului – eco-agricultură, gastronomie, produse de tip farma
  • Handmade by robots. De la tehnologie spre tradiție, meșteșugit de roboți
  • Împreună-creativi. Modele creative de antreprenoriat social, cooperative, comunități
  • La sat, la oraș. Dezvoltare urbană, conexiune rural-urban
  • Lada de zestre. Conservare patrimonială creativă
  • Locuri verzi. Locuri verzi de privit și povestit: peisaj cultural, biodiversitate și eco-destinații
  • Școala de trecut. Educație nouă, teme de când lumea
  • Tradiții făurite. Creație artistică

Vă invităm să aflați mai multe despre viziunea noastră și câte ceva despre ce înțelegem prin „bune practici” în tradițiile creative, aici – https://traditiicreative.ro/ghid/.