Precursori

Această pagină este dedicată contribuțiilor a trei precursori români de geniu în investigarea, teoretizarea, experimentarea și avansarea ideii de „lume durabilă” și a conceptelor vizionare pe care se fundamentează noua economie în armonie cu Pământul.

 

Munca lor, datând încă de la începutul secolului al XX-lea, cu mult înainte ca aceste teme să fie considerate relevante, ne permite să formulăm azi o întrebare esențială „Cum vrem să ne dezvoltăm: mai mult sau mai înțelept?” și ne oferă puncte de sprijin în căutarea răspunsurilor.

Antipa

Brâncuși

Roegen

Din teoriile celor trei s-au desprins și s-au dezvoltat domenii și priorități ale lumii actuale, de la economia ecologică sau economia circulară la preocuparea pentru epuizarea resurselor. Prin realizările lor, aceste trei personalități au marcat epocile în care au trăit, dar anvergura lor a depășit-o pe cea a României.

Trecutul cultural devine astfel o resursă pentru viitor, restabilind ceva din încrederea pierdută a românilor de a participa la destinul comun al omenirii.

Inspirație

Omul, natura și

cultura țărănească

Acești trei creatori sunt deschizători de drumuri, oameni care au schimbat la nivel global domeniile în care s-au manifestat.

 

Lucrările lor și-au tras seva din observarea cu atenție a relației om-natură, din felul în care spiritul uman interacționează cu materia, și din cum se reflectă acest lucru în cultura populară.

 

Primordialitatea naturii și a ciclurilor ei este puternic ilustrată în tradiția rurală din România, cu mecanismele sale de producție și consum, cu calendarele agricole și ale vieții sociale, cu meșteșugurile vechi păstrate încă, în plin secol 21.

În prezent, de la eco-economie și eco-agricultură, eco-filosofie și eco-etică la economie circulară, industrii verzi etc., omenirea încearcă să recupereze această zestre a Pământului, risipită și divizată, pentru a o folosi în moduri cât mai raționale și mai integratoare.

 

Putem spune deci că ceva din viitorul durabil și armonios pe care lumea încearcă astăzi să și-l formuleze s-a născut în România.

 

Economia circulară s-a născut la sat, pentru că nu e decât tradiția țărănească adusă la oraș și aplicată cu creativitate și înțelepciune.