Search
Close this search box.

Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului – Universitatea Bucureşti

de la idei încolțite la tradiții creative

Povestea Geoparcului Internațional UNESCO Țara Hațegului începe odată cu cercetările paleontologice derulate în zonă. A început în a doua parte a anilor ’90 prin adaptarea, la specificul României, a noului concept european de geoparc. Din anul 2000, un consorțiu de universități coordonat de Universitatea din București, în parteneriat cu administrațiile locale, a demarat un program de studii interdisciplinare în domenii precum geologie, biologie, istorie, sociologie, educație, arhitectură, etnografie. Rezultatele studiilor au stat la baza primelor proiecte dedicate educației, geoconservării, cooperării comunitare, amenajării teritoriului, interpretării patrimoniului, promovării naționale și internaționale, și a strategiei de conservare a patrimoniului geologic, natural și cultural și de dezvoltare socio-economică. Toate acestea au stat la baza obținerii, în anul 2005, a statutului de membru în Rețeaua Europeană a Geoparcurilor și în Rețeaua Globală a Geoparcurilor. Universitatea din București este în continuare administratorul statutului de Geoparc Internațional UNESCO.                                                                             

Un Geoparc are trei componente de bază: un teritoriu cu valori unice, o echipă de specialiști capabilă să propună o strategie de valorificare durabilă a acestor valori și parteneriate locale, naționale și internaționale ce susțin și promovează rezultatele. Geoparcul Țara Hațegului oferă o călătorie în timp, călătorie ce începe în urmă cu 4,5 miliarde de ani și continuă până în zilele în care povestea Pământului se îmbină cu povestea Omului, cel care, generație după generație, a creat o Comunitate cu o identitate proprie, cu valori și tradiții puternice. Geoparcul îi ajută pe oamenii locului să-și descopere rădăcinile, iar pe vizitatori să intre într-o poveste ce dezvăluie legăturile dintre oameni și planeta Pământ. Geoparcul este o poveste de succes a secolului XXI, a devenit oficial program UNESCO în anul 2015 și poate fi adaptat unor culturi și contexte socio-economice diferite, generând pentru fiecare teritoriu povești ale tradițiilor creative locale.


zestrea care a hrănit proiectul

Zestrea Geoparcului Țara Hațegului este uriașă. Pe de o parte este zestrea Pământului. Povestea evoluției sale de la începuturi și până astăzi este o istorie păstrată, la propriu, în piatră. Evoluție, catastrofe naturale, schimbări climatice, viețuitoare din trecutul Pământului, toate și-au lăsat amprenta în roci. Această istorie se dezvăluie, filă cu filă, cercetătorilor. Iar Geoparcul are și acest rol, de a le facilita accesul la istoria Pământului tuturor celor dornici de cunoaștere. Pe de altă parte, este zestrea oamenilor care au locuit și au modelat teritoriul de-a lungul timpului. I-au folosit resursele, au creat propriul grai și propriile povești, obiceiuri și tradiții, dând astfel o identitate unui tărâm fabulos, cu legături nevăzute și pline de simboluri între spațiul fizic și cel spiritual. Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului dezvăluie toate aceste comori prin intermediul unor puncte de interpretare și vizitare intitulate „Case” – locurile cele mai apropiate de suflet, care conferă siguranță și adăpost: Casa Dinozaurilor Pitici, Casa Tradițiilor, Casa Vulcanilor, Casa Geoparcului – fiecare dintre ele având propria poveste și reprezentând un spațiu interactiv, dedicat tuturor simțurilor.

 

întâlniri prin care proiectul a prins trup

Ca în orice poveste plină de substanță, există personaje providențiale fără de care narațiunea nu este în măsură să capteze atenția: francezul Guy Martini, prof. univ. dr. Dan Grigorescu, lector univ. dr. Alexandru Andrășanu, alături de alți universitari și cercetători care au venit să descopere, să studieze și să pună bazele Geoparcului. Apoi, au fost oameni de decizie – autorități locale, sau întreprinzători, profesori, studenți, elevi și simpli membri ai comunităților care au contribuit la derularea firului poveștii. Dan Palcu, Dorel Ruști, Dan Manoleli, Ioan Glodeanu, Antoneta Seghedi, Brian Cooley, Mary Ann Wilson, Silvia Szackacs, Liliana Farcașiu, Cornelia Dobrean, Doenel Vulc, Zoltan Csiki-Sava, Dumitru Huzoni sunt doar câteva nume din lunga listă a oamenilor providențiali ce au făcut posibil acest proiect, fiecare nume purtând propria poveste.

cuiburi și drumuri care poartă proiectul mai departe

Teritoriul Geoparcului Internațional UNESCO Țara Hațegului este un spațiu aparte, el reunește valori naturale și culturale unice, predestinat, parcă, aplicării unui concept atât de complex. Străjuită de natura sălbatică a munților Retezat, Șureanu și Țarcu, Țara Hațegului este locul propice călătoriei în timp și spațiu, parcurgerii unui „Drum prin vremi”, așa cum sună sloganul Geoparcului.

Geoparcul UNESCO, în sine, este o construcție pe termen lung. Fiecare proiect, fiecare expoziție, fiecare activitate, fiecare idee generată de cei care se alătură Geoparcului reprezintă o nouă cărămidă menită să consolideze această construcție. Însă este o construcție care trebuie să își păstreze și să își crească valoarea, în timp. Viitorul înseamnă provocare. Înseamnă păstrarea statutului UNESCO, prin revalidări periodice, odată la patru ani. Înseamnă idei generatoare de noi cărămizi. Înseamnă un spațiu etalon pentru cercetare, pentru educație, pentru dezvoltare durabilă cu sprijinul și în beneficiul comunității. Înseamnă actualii tineri voluntari și ambasadori pentru Geoparc care să își descopere rădăcinile, să rămână sau să revină în comunitate, acasă, și să continue creativ tradițiile moștenite.