PROIECT: ADER 3.1.4.

Agricultură şi Dezvoltare Rurală – ADER 2020

Proiectul privind „Regenerarea, multiplicarea şi caracterizarea unor varietăţi locale legumicole, cu caracter unic” îşi propune realizarea unei reţele naţionale destinată activităţilor menţionate în titlu, inclusiv crearea unei baze de date, accesibilă on-line, utilizând atât cunoştinţele cercetătorilor cât şi dotările existente, necesare procesului ştiinţific de regenerare / multiplicare şi caracterizare / evaluare a unei selecţii de 2430 de probe, din 20 de specii de legume, cu importanţă în agricultură şi industria alimentară.

În plus, prezentul studiu răspunde unei necesităţi, nu doar reale dar şi urgente, de creştere a randamentului de identificare şi utilizare a diversităţii locale potenţial valoroase pentru ameliorare sau cultivare directă, astfel încât să fie satisfăcute cerinţele consumatorilor, orientate, din ce în ce mai mult, către calitate şi tradiţional.

Obiectivul general al proiectului este creşterea gradului de securizare, cunoaştere şi utilizare a unui fond genetic legumicol, cu caracter unic, având ca ţară de origine România.

 

Mai multe informații despre proiect sunt disponibile aici.