Search
Close this search box.

PROIECT: Traficul pentru exploatare sexuală a femeilor de origine română

Cercetare calitativă realizată în România, Italia și Spania

Actuala cercetare a fost realizată în contextul proiectului GIRL – Gender Interventions for the Rights and Liberties of Women and Girls Victims of Trafficking for Sexual Exploitation, implementat în perioada 2014-2016 și co-finanțat prin intermediul Programului de Prevenire și Luptă împotriva Criminalității al Uniunii Europene. GIRL este implementat de un parteneriat compus din organizații din România (CPE – Centrul Parteneriat pentru Egalitate și ADPARE – Asociația pentru Dezvoltarea Practicilor Alternative de Reintegrare și Educație), Italia (Cultura Lavoro, Expert for Europe) și Spania (Fundació SURT).

Proiectul își propune să crească conștientizarea privind importanța perspectivei de gen în activități legate de lupta împotriva traficului (prevenire, identificare, investigare) și de oferirea de sprijin pentru victimele traficului în scopul exploatării sexuale (asistență, protecția drepturilor, reintegrare socială). Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Să investigheze modul în care dimensiunea de gen, precum și inegalitățile și vulnerabilitățile de gen influențează traficul în scopul exploatării sexuale și eficiența activităților de prevenire, a asistenței oferite și a reintegrării sociale a victimelor la nivelul tuturor ţărilor partenere.
  2. Să conștientizeze și să dezvolte abilitățile a 270 de profesioniști (asistenți sociali și psihologi, profesori și consilieri școlari, mediatori culturali și sociali, actori din domeniul prevenirii) care lucrează în domeniul traficului, precum și în domenii conexe, în ceea ce privește înțelegerea și integrarea aspectelor de gen în procesul identificării, prevenirii, investigării, asistenței, protecției drepturilor și al reintegrării sociale a victimelor.
  3. Să dezvolte o campanie de prevenire a traficului care să crească nivelul de conștientizare în legătură cu vulnerabilitățile și inegalitățile de gen și cu modul în care acestea influențează traficul în scopul exploatării sexuale, să sprijine dezvoltarea unor comunități puternice, care pot oferi protecție fetelor și femeilor în contextul pericolului de trafic în scopul exploatării sexuale și să adreseze cererea de servicii oferite de victimele traficului.

 

Mai multe detalii despre proiect sunt disponibile aici.