Search
Close this search box.

Narațiuni ale Națiunii – un proiect Postmodernism Museum care explorează valorile și tipologiile culturii române

30/01/2024
În universul cultural al României contemporane, proiectul „Narațiuni ale Națiunii” își propune să dezvăluie și să exploreze mecanismele prin care au fost alcătuite narațiunile literare, vizuale și muzicale ale acestei țări. Inițiat de partenerii de la Postmodernism Museum și Modernism Punct Ro, proiectul se deschide cu o incursiune în lumea diverselor expresii artistice ce definesc națiunea română.

Valori naționale și diversitatea tipurilor de narațiuni

Scopul proiectului este amplu și complex, vizează prezentarea și explorarea conceptuală și documentară a modalităților în care au fost modelate narațiunile literare, vizuale și muzicale ale națiunii române. Artiștii vizuali, muzeografii și muzicienii sunt chemați să ofere perspective variate asupra acestor narațiuni, evidențiind diversitatea culturală și istorică a României.

Cu o abordare multidisciplinară, se explorează problematici și unghiuri de cercetare din domenii precum istoria, literatura, arta, muzica și banda desenată. Această incursiune în trecutul și prezentul cultural al țării evidențiază bogăția și complexitatea narațiunilor care au contribuit la formarea identității naționale.

Dimensiune europeană și atractivitatea pentru tânăra generație

Proiectul nu se oprește la explorarea trecutului, ci se proiectează în prezent și viitor prin abordarea valorilor naționale într-o perspectivă accesibilă publicului tânăr. Cu teme dedicate genurilor și mijloacelor de exprimare atractive pentru tineri, precum banda desenată, muzica rock și folk, poezia și istoria artei, narațiunile naționale devin valori democratice cu o dimensiune europeană. Aceste influențe creative definesc un spațiu de spiritualitate și limbaj comun.

Participarea și dialogul cultural

Proiectul „Narațiuni ale Națiunii” reprezintă o incursiune captivantă în trecut și prezent, propunând un dialog cultural ce se adresează atât cercetătorilor și pasionaților de artă, cât și publicului larg. Un demers complex care își propune să recupereze și să valorifice, proiectul se încadrează în activitățile ample în domeniile culturale ale platformei PostModernism Museum.

Vă invităm să descoperiți proiectul integral pe platforma Postmodernism.ro.