Search
Close this search box.

PROIECT: LIFE TransilvaCooperation

O soluție de conservare a pajiștilor

Cooperarea, un mod eficient de conservare a pajiștilor permanente și a peisajelor Natura 2000 din Transilvania. Demonstrarea modului în care cooperarea la scară largă, poate duce la creșterea veniturilor fermierilor, care gestionează terenurile agricole din sit-ul Natura 2000, și la îmbunătățirea eficacității măsurilor de agro-mediu, stopând pierderea de specii și habitate importante la nivel european.

ADEPT va colabora cu comunitățile agricole din două zone situate în Târnava Mare (Angofa /Comuna Apold, Viscri /Comuna Bunești) pentru a demonstra modul în care managementul participativ, bazat pe planuri de management elaborate cu sprijinul comunităților locale, adaptate realității locale caracterizate de loturi mici și peisaje mozaicate poate fi un succes.

Protecția habitatelor și speciilor pajiștilor poate fi îmbunătățită incluzând acțiuni concrete de restaurare/protecție. Această abordare bazată pe cooperare va duce la îmbunătățirea eficienței schemelor de agro-mediu, la păstrarea elementelor de peisaj și va menține sau îmbunătăți starea de conservare a habitatelor amenințate cu dispariția și, în special, a pajiștilor cu flori de câmp.

Totodată, va genera venituri suplimentare ce vor acționa ca stimulente pentru continuarea practicilor agricole tradiționale. Acest proiect va avea un impact pe termen lung asupra fermierilor, publicului larg și a decidenților politici la nivel local, regional și national.

Mai multe informații despre proiect sunt disponibile aici.