Search
Close this search box.

Dâmbovița – un râu armonizat cu orașul

17/09/2022

După șase luni de muncă susținută a Grupului de lucru pentru amenajarea coerentă a Dâmboviței, G-DAM, conferința „Dâmbovița, un râu armonizat cu orașul” a adus vineri, 16 septembrie, în jurul aceleiași mese parteneri relevanți pentru cursul râului, care îi recunosc potențialul în oraș și zona metropolitană și care pot influența procesul de restructurare a acestui coridor urban care străbate cea mai mare aglomerație urbană din România.

În urma conferinței, organizatorii se așteaptă ca acest proces complex să devină o prioritate la nivel național, beneficiind de sprijin susținut din partea autorităților centrale și locale cu privire la surse de finanțare, coordonare între diferitele proiecte ale entităților cu atribuții în zona râului și contribuții metodologice. Se caută, astfel, o soluție pentru inițierea unui demers integrator pentru Dâmbovița – viitoarea axă verde-albastră a teritoriului metropolitan al Bucureștiului – un demers care să răspundă nevoilor comunității și să se alinieze la cele mai moderne practici internaționale cu privire la „dialogul” între natură și dorințele de dezvoltare durabilă ale societății.

Soluția urbanistică este îndelung așteptată de cetățeni, însă realizarea sa trebuie să țină cont de reziliența la schimbările climatice, rigorile prevenirii riscului la inundații (pluviale și nu numai) sau a altor dezastre asociate cu apa, de obiectivele de reabilitare a râului din punct de vedere hidrotehnic, dar și de paradigmele moderne de construire în oraș, care presupun un management al apelor utilizând soluții bazate pe natură și o combinație echilibrată de soluții verzi și gri.

Organizatorii conferinței „Dâmbovița, un râu armonizat cu orașul” sunt membrii grupului de lucru pentru amenajarea coerentă a Dâmboviței, G-DAM, din care fac parte: Prefectura Municipiul București, Primăria Capitalei, Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, Ordinul Arhitecților din România – București, Administrația Națională Apele Române, Metrorex, Apa Nova, Prefectura Ilfov, Primăriile de Sector, Primăria Chiajna, Primăria Popești-Leordeni, Primăria Glina, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București.

Organizatorii lansează, cu această ocazie, invitația să se alăture și alte entități ce pot contribui în acest demers.

 
 

Următorul pas în acest demers este realizarea unui Plan Urbanistic Zonal care va stabili cadrul fezabil și etapizat de dezvoltare, reglementările urbanistice și măsurile operaționale care să permită intervențiile corespunzătoare viziunii europene de dezvoltare durabilă în concordanță cu Planul Urbanistic General în curs de elaborare.

 

Sâmbătă, pe 17 septembrie, a avut loc 𝗖𝗮𝗿𝗮𝘃𝗮𝗻𝗮 𝗔𝗽𝗲𝗹𝗲 𝗨𝗻𝗶𝘁𝗲 𝗽𝗲 𝗗â𝗺𝗯𝗼𝘃𝗶𝘁̦𝗮, o tură de vâslit de la Biblioteca Națională a României (Bulevardul Unirii 22) până la Industria Bumbacului (Splaiul Unirii 160). Cei care au avut la îndemână un caiac, o canoe, o placă de SUP sau alte ambarcațiuni ușor de transportat, s-au întâlnit la pontonul din dreptul insulei plutitoare de la Biblioteca Națională. De acolo, ambarcațiunile au pornit împreună pe apă spre Industria Bumbacului, trecând și de două dintre stăvilarele care segmentează Dâmbovița.

La fiecare stăvilar au fost scoase ambarcațiunile din apă și coborâte din nou în partea cealaltă, într-o încercare de a arăta cât de important este să ai un râu pe care să îl poți traversa cu ușurință într-o capitală europeană.

Caravana pe Dâmbovița a făcut parte din Dâmbovița Delivery 2022, fiind organizată de Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23, în parteneriat cu Departamentul pentru Dezvoltare DurabilăNod Makerspace şi SupAcademy Romania, cu sprijinul Kaufland România.

Grupul de lucru G-DAM a fost inițiat în luna aprilie 2022 de Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23, Ordinul Arhitecților din România – București și Prefectura Municipiul București, iar lucrările sale s-au desfășurat în ritm constant de atunci, cu implicarea, încă de la început, a departamentului de specialitate al PMB, ADIZMB (Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București). Prin unirea eforturilor tuturor membrilor G-DAM, au fost obținute în acest interval scurt rezultate palpabile. Astfel, au fost cartate principalele proiecte existente (în derulare sau în diferite faze de dezvoltare), precum și nevoile de realizare de studii tehnice/hidrologice/ape pluviale, studii de fluxuri de circulație și analize de funcțiuni, de audituri de siguranță și mediu, precum și de identificare de surse de finanțare. De asemenea, la conferință este organizat un atelier tehnic de validare a următorilor pași în realizarea demersului.

Planul Urbanistic Zonal (PUZ) va oferi tuturor celor care vor face intervenții în apropierea râului un cadru coerent și propice pentru dezvoltarea urbanistic-arhitecturală în armonie cu nevoile și caracteristicile structurii urbane din zonă și, mai ales, cu respectarea rigorilor de siguranță și protejare a reperelor culturale și modernizarea rețelelor de utilități și mobilitate. Ca urmare, Planul Urbanistic Zonal va asigura premisele de a potența valoarea râului în teritoriul pe care îl parcurge, prin articularea de proiecte adaptate la schimbările climatice, sustenabile, asumate de comunitate, a căror implementare să fie acceptată și sprijinită de cetățeni.

Prin inițiativa G-DAM, este de așteptat ca Planul Urbanistic Zonal să favorizeze regenerarea ecologică a râului Dâmbovița și restructurarea zonelor urbane adiacente, în vederea transformării coridorului de râu urban dintr-un obstacol într-un ax verde ce ar lega zone de interes din București, de spații de dezvoltare economică prin spații publice de calitate și care ar aduce beneficii în teritoriul metropolitan, diminuând riscurile schimbărilor climatice și oferind soluții ecologice de management al apelor uzate. Toate aceste aspirații vor fi bazate pe prioritățile elaborate de Agenda Urbană a Uniunii Europene și anume:

  • calitatea aerului
  • utilizarea durabilă a terenurilor și soluțiile bazate pe natură
  • adaptarea la schimbările climatice/protecție la inundații
  • mobilitatea urbană
  • tranziția energetică
  • locurile de muncă și competențele în cadrul economiei locale

 

Propunerile vor avea ca bază studiile, documentațiile, proiectele și concursurile deja realizate, pentru a corela eforturile depuse până în prezent în schimbarea dinamicii orașului prin intermediul Dâmboviței. Se vor avea în vedere abordarea participativă și consultarea populației, pentru a întări relația dintre locuitori și autoritățile locale și realizarea de reglementări ce au în vedere nevoile actuale ale locuitorilor. De asemenea, proiectul se poate constitui ca instrument de ghidaj pentru bune practici în viitoare proiecte similare în alte orașe și municipii din România, ce presupun implicarea unui număr mare de actori urbani având responsabilități diverse.

Elaborarea PUZ va cuprinde analize complexe, scenarii alternative și consultări în toate etapele și va dura aproximativ un an, urmând ca realizarea etapizată a intervențiilor să se extindă pe o perioadă estimată de șapte ani. Mizăm pe o strânsă colaborare cu decidenții de la toate nivelurile administrative, relevante în acest demers pentru selectarea scenariilor optime, în concordanță cu resursele mobilizate.