Search
Close this search box.

Concluzii conferință: Un nou capitol de #traditiicreative 2018

25/01/2018

Pe 25 ianuarie, la The Ark, București, a avut loc prima întâlnire din 2018 a membrilor comunității România Tradițiilor Creative. Participanții la eveniment și-au adus aminte despre cele petrecute în anul ce a trecut (cu ocazia ediției pilot a Forumului Tradițiilor Creative), au povestit despre obiectivele comunității pentru acest an și despre posibile direcții de acțiune.

Mai jos, găsiți o mică trecere în revistă a celor discutate:

Comunitatea România Tradițiilor Creative

Mișcarea strategică România Tradițiilor Creative încurajează evoluția de la atitudinea contemplativă privind moștenirea culturală către un tip de acțiune practică.

Moștenirea poate fi transformată într-o resursă legitimă de economie modernă, cu capacitate de creştere şi creare de noi ocupaţii şi locuri de muncă.

România Tradițiilor Creative în 2017
 • 10 categorii de oameni înzestraţi (case plămădite; de mână; din pământ; handmade by robots; împreună-creativi; la sat, la oraş; lada de zestre; locuri verzi; şcoala de trecut; tradiţii făurite)
 • Peste 50 de membri înscriși în comunitatea România Tradiţiilor Creative, dintre care 43 de proiecte și produse prezentate în catalogul proiectului și în platforma online
 • Forumul Tradițiilor Creative, un eveniment de 5 zile cu dezbateri, prezentări și prilej de networking, cu peste 1000 de vizitatori
România Tradițiilor Creative în 2018

Ne propunem consolidarea domeniului tradițiilor creative, care are potențialul de a contribui semnificativ la creșterea economică și la generarea noilor locuri de muncă la nivel național, prin revitalizarea elementelor de patrimoniu cultural care, astfel, sunt valorificate, fiindu-le atribuit un rol funcțional, pe lângă cel estetic.

Obiectivele comunității pentru 2018: colaborare, consolidare, vizibilitate
 • Încurajarea continuă a recuperării și modernizării tradițiilor care pot alimenta industriile creative pentru a deveni resurse legitime de economie modernă, cu capacitate de creștere și creare de noi ocupații și locuri de muncă
 • Participarea experților din industriile creative și a meșteșugarilor la colaborare, prin activități lucrative din punct de vedere economic care pot valorifica tradițiile culturale românești
 • Stimularea reinterpretării tradițiilor adaptată utilizatorului urban, cu mijloacele specifice industriilor creative, atrăgând astfel atenția unui public mult mai larg către produsele și serviciile rezultate din confluența acestor domenii
 • Închegarea comunității cu interese comune, dispusă să „învețe” de la leaderi, să facă schimb de bune practici, să se familiarizeze cu mecanismele start-up-urilor și ale modelelor antreprenoriale de succes
 • Încurajarea schimburilor de experiențe și interacțiune între reprezentanții domeniilor conexe tradițiilor creative, pentru a da naștere unor noi oportunități de colaborare
 • Sprijinirea antreprenoriatului în domenii de nișă, care valorizează inovația și contribuie la dezvoltarea economică
 • Abordarea strategică și integratoare a dezvoltării, popularizării și promovării domeniului tradițiilor creative și consolidarea dialogului între reprezentanții acestuia
 • Atragerea atenției publicului larg asupra unui domeniu emergent, cel al tradițiilor creative, și asupra capacității acestuia de a contribui la brandul de țară al României
 • Punerea la dispoziția publicului a unei vitrine, fizică și virtuală, a experiențelor pozitive din domeniul tradițiilor creative, cu prezentare de produse și procese
Direcții de acțiune pentru 2018:
Consolidarea comunității în mediul online
 • Actualizarea paginilor de prezentare a creatorilor de tradiții creative, prin publicarea conținutului nou și relevant privind proiectele și produsele dezvoltate pe parcursul ultimului an
 • Îmbogățirea platformei online România Tradițiilor Creative cu conținut editorial de calitate, de actualitate și de interes public pe tematica tradițiilor creative
 • Sporirea numărului de exemple de bune practici, prin implicarea a minimum 30 de actori noi ca parte a comunității
Vizibilitatea comunității în mediul online
 • Duplicarea conținutului static al website-ului în limba engleză, pentru a facilita dialogul cu publicul internațional
 • Creșterea vizibilității membrilor comunității în mediul online, pentru popularizarea domeniului și a creatorilor de tradiții creative
 • Înlesnirea comunicării dintre membrii comunității, posibilii noi actori și a comunicării cu publicul larg interesat de domeniu
The Ark – Depozit de viitor
 • Punerea la dispoziția membrilor comunității România Tradițiilor Creative a unui spațiu dedicat expunerilor permanente ale proiectelor, produselor și materialelor informative sau educative create de membrii comunității România Tradițiilor Creative
 • Materialele pot fi: ghiduri de bună practică, reviste, manuale, studii, cercetări sau alte publicații cu rol educativ sau informativ
 • The Ark – Depozitul de viitor va îngloba și o secțiune cu produse înscrise în aria tradițiilor creative expuse pentru vânzare
Întâlniri între membrii comunității
 • Organizarea de întâlniri tematice de tip follow-up, între membrii comunității care se înscriu în cele 10 arii ale tradițiilor creative identificate (Case plămădite; De mână; Din pământ; Handmade by robots; Împreună creativi; La sat,la oraș; Lada de zestre; Locuri verzi; Școala de trecut; Tradiții făurite)
 • Angrenarea diferitelor categorii de participanți la fiecare întâlnire: membrii ai rețelei, specialiști din domenii relevante, specialiști în piețe de desfacere și oportunități de finanțare, reprezentanți ai instituțiilor publice, studenți și debutanți în domeniile abordate, reprezentanți media și public larg interesat
Forumul Tradițiilor Creative, ediția a II-a
 • a doua ediție a Forumului Tradițiilor Creative (octombrie 2018) va deveni un eveniment curatorial bazat pe o tematică coerentă pentru domeniul tradițiilor creative
 • Propunere temă: Centenarul Marii Uniri în contextul Anului European al Patrimoniului Cultural