VIZIUNE

România Tradițiilor Creative este o mișcare inițiată în 2016, care vizează o schimbare de perspectivă în abordarea tradițiilor prin relativizarea opoziției clasice dintre „tradiție” și „modernitate”. Produs și creație a Modernității, tradițiile nu trebuie privite doar ca reminiscențe ale trecutului, ce trebuie conservate, ci și ca resurse ale viitorului, care trebuie promovate.

Scopul acestui demers este acela de a promova ideea de „modernitate a tradițiilor” și capacitatea lor de a deveni lucrative.

„Forumul tradițiilor creative este o modalitate de identificare, repertoriere și prezentare publică a actorilor, activităților și produselor care recurg într-un mod creativ la materiale, tehnici și practici tradiționale. În amonte, organizarea forumului presupune o documentare națională de identificare a celor mai reprezentative „success stories” din domeniul tradițiilor creative, selectarea și organizarea lor pe domenii de activitate. În sine, forumul va consta în expunerea pe durata unei săptămâni a unui eșantion reprezentativ de tradiții creative din diverse domenii și zone ale țării, însoțit de demonstrații de meșteșuguri și tehnici „neo-tradiționale” și dezbateri publice a unor teme de interes general precum peisajele culturale, patrimoniul local, eco-industrii, eco-turism și destinații ecologice, meșteșugurile tradiționale în economia socială, etc. În aval, forumul urmărește conștientizarea și sprijinirea acestui domeniu de activități și a importanței sale patrimoniale și economice pentru țară.”

prof. dr. Vintilă Mihăilescu, antropolog și inițiator România Tradițiilor Creative
Forumul Tradițiilor Creative – ediția I, 2017, Muzeul Țăranului Român

Forumul Tradițiilor Creative (sept. 2017) a fost prima acțiune organizată a rețelei România Tradițiilor Creative – lansată în mai, 2017, în cadrul Romanian Design Week. Însă, discuțiile legate de acest demers erau mult mai vechi și fuseseră demarate în pregătirea inițiativei Romanian Powered by Nature (2015), ce aparține arh. Teodor Frolu, Ivan Patzaichin și dezvoltată împreună cu prof. Vintilă Mihăilescu.

Sub această umbrelă, prima ediție a Forumului Tradițiilor Creative din 2017 a reunit peste 50 de proiecte, produse și asociații. Elementele comune care legau aceste proiecte și care au stat la baza selecției acestora sunt:

  • Inspirația de origine tradițională
  • Inovație și creativitate
  • Contribuție la dezvoltarea durabilă, prin generare de locuri de muncă

Cu prilejul ediției a III-a a Forumului Tradițiilor Creative, arh. Teodor Frolu, inițiator România Tradițiilor Creative, subliniază faptul că din 2017, atunci când rețeaua România Tradițiilor Creative s-a lansat și până în prezent, s-au dezvoltat strategic, prin experiență și experimentare, două direcții:

  1. Conceptul de tradiții creative iese din zona exclusivă de meșteșug, care a fost cea mai vizibilă și prezentă, dar care a devenit și un blocaj la nivel de concept. Valoarea tradiției creative trece dincolo de meșteșug, ne ducem în zona de practică de filosofie a traiului, a comuniunii cu natura, a modului pragmatic de a vedea viața de zi cu zi
  2. Valoarea educațională a conceptului, rostul pe care îl are in contextul de dezvoltare durabilă, prin care tradițiile creative devin un traductor, nu mai avem un import de norme și regulamente, ci doar o reactualizare, o revenire la niște valori și soluții pe care le aveam și le-am pierdut și/ sau le-am uitat