Ne-am propus să construim un corp documentar și bibliografic, capabil să permită nu doar dobândirea de competențe de recunoaștere, analiză și evaluare a „tradițiilor creative”, ci și contextualizarea acestora și, mai ales, identificarea de tehnici de valorificare a unor activități cu potențial economic sustenabil și teoretizarea lor în vederea replicării.

Vom include aici resurse complexe, corpul documentar urmând a fi transformat într-o bibliotecă online a tradițiilor creative.

Începem cu un material video prin care o parte dintre membri comunității România Tradițiilor Creative definesc „tradițiile creative”:

Continuăm seria cu un material video pe tema valorii geoparcurilor pentru dezvoltarea durabilă a teritoriilor și comunităților:

Lect. univ. dr. Alexandru Andrășanu, coordonatorul Programului pentru Geoparcuri Internaționale UNESCO al Facultății de Geologie și Geofizică din cadrul Universității din București, trece în revistă valoarea adăugată generată de un geoparc pentru un anume teritoriu și locuitorii lui, ca model de organizare și management teritorial.